Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Zeven Taalstraten in Leeuwarden!.

Na een eigen Lân fan Taal krijgt Leeuwarden er op donderdag 24 mei ook zeven officieuze Straten van Taal bij. Op verschillende locaties in de stad komen Taalstraten, die zijn versierd met kleurrijke posters met daarop de mooiste taalschatten die leerlingen van zeven Leeuwarder basisscholen verzamelden. Het onderzoeksproject Taal in Beeld van NHL Stenden Hogeschool brengt zo de meest prachtige woorden en zinnen vanuit alle windstreken samen in Leeuwarden.

Fries, Nederlands, maar ook Turks, Koerdisch of Frans. Wie goed oplet, hoort op het schoolplein een rijke diversiteit aan talen. Deze meertaligheid in het onderwijs was in 2016 de reden voor het lectoraat Taalgebruik en Leren van NHL Stenden Hogeschool om samen met Lân fan Taal (LF2018) te starten met het project Taal in Beeld. Zeven scholen in Leeuwarden meldden zich aan. Twee jaar later volgt de bekroning met maar liefst veertig posters die verspreid door de stad komen te hangen.

Taal in Beeld
Samen met hun ouders gingen de leerlingen van de zeven deelnemende scholen aan de slag met het zoeken naar hun eigen taalschat. “Dat kan een woord, spreekwoord of gezegde zijn uit je land van herkomst”, legt Janke Singelsma van het lectoraat Taalgebruik en Leren uit. “Leerlingen hebben de posters samen met hun ouders gemaakt en versierd. Iedere school heeft de zes mooiste posters uitgekozen. Deze hangen we op in straten vlakbij de school. Zo ontstaan er officieuze Straten van Taal. En Bilgaard heeft zelfs een eigen Taalboulevard.”

Verbinding door diversiteit
Doel van het project Taal in Beeld is om te zorgen voor verbinding. “Het is prachtig om te zien hoe trots de leerlingen, maar ook hun ouders zijn op het resultaat”, vertelt Janke. “Zo’n poster laat meer zien dan taal alleen; je moedertaal is wie je bent. Ouders voelen zich door dit project veel meer verbonden bij de school. Je merkt bovendien dat docenten de diversiteit aan talen in de klas niet langer als lastig zien, maar juist als een rijkdom ervaren. Een win/winsituatie voor beide partijen.”
 
Posterpresentatie
Op donderdag 24 mei worden de veertig posters gepresenteerd in het wijkcentrum van Heechterp-Schieringen. Daarna worden ze door de gehele stad opgehangen en tentoongesteld.

Meer lezen over dit project

nieuws |