Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Team.

Team

Zakelijk leider
Ernst Bruinsma

Artistiek leider
Marleen Nagtegaal

Vragen?
Bij vragen over City of Literature en/of onze kandidaatstelling, kun je contact opnemen met Ernst Bruinsma.
ynfo@afuk.frl
+31 (0)58 234 30 70

Partners
Gemeente Ljouwert
Provinsje Fryslân
Ljouwert-Fryslân 2028
Afûk
Tresoar
Historisch Centrum Leeuwarden
Fryske Akademy
Omrop Fryslân
Fers
Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân
Explore the North

Partners & locaties/locations/lieux