Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met mienskip-programma 
Lân fan taal. Frijsteat foar alle talen. Vrijstaat voor alle talen. A free state for all languages. Freistaat aller Sprachen.

Open programma

Binnen Lân fan taal is uiteraard ook plek voor mienskip-projecten! In 2017 loopt er vanuit de provincie Fryslân zelfs een speciale LFT-subsidieregeling. Uit de eerste ronde zijn al 7 grotere en 6 kleinere activiteiten gerold die kunnen rekenen op financiële steun. Het zijn allemaal publiekgerichte culturele activiteiten met bijzondere aandacht voor meertaligheid.

Blijf op de hoogte