Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Subsidie mienskipprogramma Lân fan taal beschikbaar.

Organisaties kunnen vanaf 4 oktober tot en met 1 november 2017 weer een aanvraag indienen voor het mienskipprogramma van Lân fan taal. De subsidie is beschikbaar voor publiekgerichte producties op het gebied van meertaligheid. Met de subsidie wil de provincie Fryslân vernieuwende projecten op het gebied van meertaligheid, taal en/of het Fries stimuleren. Elke kunstdiscipline en elke locatie in de provincie is toegestaan.

Voor grote culturele producties is er maximaal € 25.000,- beschikbaar. De aanvragen van de grote producties worden beoordeeld door een commissie. Per project gaat het om maximaal € 5.000,-. Voor kleine culturele producties is er ten hoogste € 5.000,- beschikbaar. De aanvragen voor de kleine producties worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Het subsidiebedrag per klein project is € 500,-.

De gehonoreerde aanvragen maken onderdeel uit van het programma van Lân fan taal in 2018. In de eerste twee subsidierondes zijn er al 21 projecten toegevoegd aan de programmering van Lân fan taal.

 

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de provinciale website.

nieuws |