Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
The Sea! The Sea!.

In 2018 trekt Lân fan taal door de provincie Fryslân met het reizende festival de Taalkaravaan. In Harlingen haakt de karavaan aan op de The Tall Ships Races. In programmalijn The Sea! The Sea! wordt de universele taal van de zee gevangen.

De zee heeft haar eigen taal. Ze fluistert, ze roept, ze bezweert. Wispelturig als ze is toont ze ons het ene moment haar toorn, om ons het volgende moment weer sussend in haar armen te sluiten. Wij staan aan de kade en horen haar, we vrezen en bewonderen haar, en wat ze ook roept: we begrijpen haar. Ongeacht afkomst, leeftijd of geloof: de mens verstaat het ruisen van de zee.

In  The Sea! The Sea! wordt de universele taal van de zee gevangen. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

Het oorlam
Achter schipperstaal schuilt een wereld aan verhalen. Het woord ‘oorlam’, de ons bekende borrel, komt van het Maleise orang lam(a). De Hollandse zeevaarders die regelrecht uit Nederland kwamen, werden door de Maleisiërs orang baroe datang gedoopt: ‘mens die pas is aangekomen, nieuweling, groentje’. Hollanders die uit Indië kwamen en via de Kaap terugkeerden naar huis kregen de naam orang lama datang: ‘mens die lang geleden is aangekomen, oudgast’. Aan wal bleken de orang lama’s niet vies van de drank. Langzamerhand werd de benaming een synoniem voor borrel. Tijdens The Tall Ships Races delen we letterlijk en figuurlijk nautische woorden uit. Mooie uitdrukkingen mét een geschiedenis, die je gewoon in je zak kunt stoppen.

  • Locatie: pier, Harlingen
  • Tijdstip: ma 6 augustus, 12:00 tot 15:00


Waddingen

In 1952 situeerde Theun de Vries zijn roman Anna Casparii of Het Heimwee in Harlingen. De roman schetst een schitterend beeld van het leven in de Friese havenstad van meer dan honderd jaar geleden. In het boek heet de stad ‘Waddingen’.

Tijdens deze voorstelling leest verhalenverteller Douwe Kootstra enkele tot de verbeelding sprekende fragmenten voor uit de roman. Daarbij wordt hij begeleid door de befaamde bayanspeler Oleg Fateev.

  • Locatie: Harlingen
  • Tijdstip wordt nader bekend gemaakt.

 

De rest van het programma wordt ontwikkeld in samenwerking met de Anton Wachterprijs. Informatie volgt.

Partners
Afûk en Explore the North