Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
The Sea! The Sea!.

In 2018 trekt Lân fan taal door de provincie Fryslân met het reizende festival de Taalkaravaan. In Harlingen haakt de karavaan aan op de Tall Ships Races. Programmaonderdeel The Sea! The Sea! brengt een ode aan de zee, die haar eigen taal heeft.

De zee fluistert, roept, bezweert. Wispelturig als ze is toont ze ons het ene moment haar toorn, om ons het volgende moment weer sussend in haar armen te sluiten. Wij staan aan de kade en horen haar, we vrezen en bewonderen haar, en wat ze ook roept: we begrijpen haar. Ongeacht afkomst, leeftijd of geloof: de mens verstaat het ruisen van de zee.

Ode aan de zee
De universele taal van de zee wordt gevangen in The Sea! The Sea!, een programmaonderdeel van de Taalkaravaan, het reizende festival van Lân fan taal. De karavaan trekt onder andere naar Harlingen om tijdens de Tall Ships Races een ode te brengen aan de zee. Als de geur van zout water zijn we alom aanwezig: we fluisteren, roepen en bezweren. Onze dichters dwalen tussen het publiek en trakteren de mensen onverwacht op poëzie. De Tall Ships krijgen een belangrijke rol: zij vormen het decor voor oude en nieuwe verhalen. Dat zijn niet alleen verhalen van bekende, zeeminnende auteurs als Slauerhoff en Hemingway, maar ook die van een nieuwe generatie schrijvers. Zij zetten de ode aan de zee voort en schrijven aan boord van de schepen verhalen. De zee speelt immers niet alleen een grote rol in ons verleden, zij is ook onderdeel van onze toekomst.

Oeroude bron
De zee is bij de hele Taalkaravaan inspiratiebron voor nieuw werk en experiment. The Sea! The Sea! staat tijdens de Taalkaravaan in Dokkum (tijdens de Admiraliteitsdagen) eveneens op de kaart.

Waar & wanneer
Tall Ships Races Harlingen, 3 t/m 6 augustus 2018
Admiraliteitsdagen Dokkum, 6 t/m 8 september 2018

Partners
Afûk en Explore the North