Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Talentuin.

De Prinsentuin in Leeuwarden is van 31 maart t/m 28 oktober 2018 getransformeerd tot Talentuin, vol belevenissen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, hun oudere broers/zussen en hun (groot)ouders. Speelobjecten, interactieve installaties, spannende routes: er is van alles te doen voor gezinnen en schoolklassen!

Kunstenaars Machiel Braaksma, Bouke Groen en Sibe Jan Kramer ontwerpen en maken verschillende (speel)objecten. Tegelijkertijd schrijven onder andere Paul van Dijk, Riemkje Pitstra en Mirjam van Houten speciale verhalen. Samen levert dat leuke en leerzame routes op. (Jonge) bezoekers spelen met taal, ervaren taal en maken zelf taal!

Taalavontuur voor peuterspeelzalen en basisscholen
De jongsten gaan in de Talentuin opzoek naar de vriendjes van Tomke (peuters) of Rinze de Kikkert (groep 1 en 2). Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 opent zich in de tuin een wereld van talen. Zij gaan op zoek naar – en ontdekken bekende maar ook onbekende talen en geheime boodschappen. Voor de groepen 6, 7 en 8 wacht een spannend (taal)avontuur. Wat gebeurt er met je als je in een land komt waar je de taal niet kent? Wat doet taal met je? Wat gebeurt er als het verboden is je eigen taal te spreken? En kunnen we met z’n allen een nieuwe taal maken? Meesters, juffen en begeleiders kunnen hun bezoek aan de Talentuin voorbereiden met aanvullend en speciaal door de Afûk ontwikkeld lesmateriaal. Meer informatie en aanmelden via Kultuerfilter.nl.

‘Deropút mei’ (eropuit met) heit&mem
Op vijftien zaterdagen is er een speciaal programma voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun vaders (heiten) en moeders (memmen): deropút met heit&mem. Maar neem vooral ook je opa’s en oma’s, ooms en tantes, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en anderen mee, want de heit&mem-dagen zijn superleuk voor de hele familie. Je kunt op deze dagen in de Talentuin schrijvers, muzikanten en andere artiesten tegen het lijf lopen of meedoen aan taalworkshops en allerlei taalactiviteiten. Ga eropuit met heit&mem op 31 maart, 28 april, 5 en 26 mei, 30 juni, 21 en 28 juli, 4 en 25 augustus, 1 en 29 september, 20 en 27 oktober 2018. Alle keren van 13.00-17.00 uur in de Talentuin, bij MeM.

Waar
Prinsentuin, Leeuwarden

Openingstijden
Dagelijks geopend van 30 maart t/m 28 oktober 2018. Op schooldagen is er een speciaal programma voor peuters en basisschoolgroepen. Verder is de tuin altijd vrij toegankelijk. Actuele openingstijden van het Talenpaviljoen MeM.

Meer weten en op de hoogte blijven
Kijk voor het laatste nieuws en updates van het programma ook op de website van Afûk en heit&mem en volg Talenpaviljoen MeM op Facebook en Twitter.

Partners
Afûk, ROC Friese Poort, Cedin en verschillende culturele partners