Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Taal-billboards door kinderen.

Vanaf eind mei duiken in Leeuwarden billboards op die door kinderen geschreven en vormgegeven zijn. Het is het resultaat van ‘Taal yn Byld’, een project van NHL Stenden Hogeschool en zeven acht basisscholen: IKC Aventurijn, obs Eestroom, IKC de Kinderkoepel, obs De Plataanschool, cbs Prins Mauritsschool, IKC Trianova en cbs Willem Alexanderschool.

In de zes betrokken wijken huizen tientallen nationaliteiten en talen. ‘Taal in Byld’ draait om het waarderen van de eigen en andermans moedertaal en het beleven van taalplezier. De leerlingen verzamelden mooie zinnen en spreuken uit de moedertalen van hun ouders. Deze zinnen hebben ze vervolgens prachtig in beeld gebracht op posters, vaak samen met de ouders. Leerlingen krijgen met de kunstige billboards een prachtig uithangbord voor hun taal en teksten. Iets om trots op te zijn! De billboards zijn nu te zien op zeven locaties, de Strjitten fan Taal, verspreid over Leeuwarden. Daarnaast zullen alle posters begin september nog te zien zijn tijdens het UITfestival van Leeuwarden bovenop OBE.

De kinderen gingen ook zelf de straat op, om onderzoek te doen naar alle talen in hun wijk. Ze delen de resultaten van hun ‘veldwerk’ met elkaar en natuurlijk met de bezoekers van Lân fan taal.

Waar
De Strjitten fan Taal zijn te vinden op de volgende locaties:

  • Prins Mauritsschool: buitenkant winkelcentrum Bilgaard (Ludinga)
  • De Eestroom: winkelcentrum Vrijheidswijk (bij Zaika Handmade Burgers)
  • De Plataanschool: bij wijkcentrum Schieringen-Heegterp (Egelantierstraat)
  • IKC Aventurijn: hek bij de school (Tjerk Hiddestraat)
  • De Kinderkoepel: hek langs de Vredeman de Vriesstraat
  • Alexanderschool: naast de Aldi winkelcentrum Aldllân (Stinzenflora)
  • Trianova: buitenkant MFC Camminghastins (Lieuwenburg)

 

Wanneer
Scholen werken sinds maart 2017 aan dit project. Het resultaat is te zien vanaf 24 mei 2018 op zeven locaties in de wijken en begin september 2018 tijdens het UITfestival.

Partners
NHL Stenden Hogeschool (Lectoraat Taalgebruik & Leren en Lectoraat Fries & Meertaligheid, Pabo), Kunstkade, DNALWD2018