Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Stimmen: wetenschap (lezingen).

In 2018 organiseren Rijksuniversiteit Groningen en Lân fan taal zes keer een populairwetenschappelijke lezing, waarbij taal centraal staat. Telkens op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in Obe. Gratis toegankelijk, maar wel graag even aanmelden.

Rijksuniversiteit Groningen is partner van Lân fan taal en heeft in 2017 al succesvol haar app ‘Stimmen fan Fryslân’ gelanceerd. Met deze app traceer je als spreker van het Fries, Bildts, stadsfries of het Nedersaksisch in Fryslân de herkomst van jouw taal. In 2018 organiseren Rijksuniversiteit Groningen en Lân fan taal zes keer een populairwetenschappelijke lezing, waarbij taal centraal staat en waarbij onderwerpen als taalontwikkeling, dementie en meertaligheid aan bod komen.

De lezingen vinden steeds plaats op een dinsdagavond van 20.00-21.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Obe. De lezingen zijn gratis toegankelijk, maar vooraf aanmelden is verplicht i.v.m. de beperkte capaciteit. Aanmelden kan met het ‘sign up’ formulier hieronder.

De data en sprekers zijn als volgt:

  • di 3 apr. – Bedreigde talen vastleggen in Amazonië – Bernat Bardagil-Mas
  • di 1 mei – Friese Piepers! Veranderingen in de Friese taal – Dr. Willem Visser
  • di 5 jun. – Wanneer is meertaligheid goed voor je? – Anna Pot
  • di 2 okt. – Spraak- en taalproblemen bij mensen met dementie – Roel Jonkers
  • di 6 nov. – Wat is, like, de deal met Engelse invloed in het Nederlands en shit? – Dr. Remco Knooihuizen
  • di 4 dec. – Meertaligheid en de hersenen – Dr. Hanneke Loerts


Meer informatie over de eerstvolgende lezing(en): 

Dinsdag 4 december

Meertaligheid en de hersenen – Dr. Hanneke Loerts
We leven in een wereld waarin de meeste mensen twee of zelfs meerdere talen kunnen begrijpen en/of spreken. Zien de hersenen van meertaligen er ook anders uit dan de hersenen van mensen die één taal spreken? En welke processen spelen zich af in ons brein als we spreken of luisteren naar verschillende talen? Aan de hand van uitkomsten van hersenonderzoek proberen we een beeld te schetsen van het meertalige brein, de manier waarop onze hersenen met verschillende talen omgaan en de gevolgen hiervan voor de meertalige persoon.

 


Sign up form: Stimmen lezing/lecture

  • Kies ien of mear data om dy foar oan te melden. Kies een of meer data om je voor aan te melden. Choose one or more dates to sign yourself up.
  • Please enter a number from 1 to 20.