Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Stimmen: wetenschap (lezingen).

In 2018 organiseren Rijksuniversiteit Groningen en Lân fan taal zes keer een populairwetenschappelijke lezing, waarbij taal centraal staat. Telkens op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in Obe. Gratis toegankelijk, maar wel graag even aanmelden.

Rijksuniversiteit Groningen is partner van Lân fan taal en heeft in 2017 al succesvol haar app ‘Stimmen fan Fryslân’ gelanceerd. Met deze app traceer je als spreker van het Fries, Bildts, stadsfries of het Nedersaksisch in Fryslân de herkomst van jouw taal. In 2018 organiseren Rijksuniversiteit Groningen en Lân fan taal zes keer een populairwetenschappelijke lezing, waarbij taal centraal staat en waarbij onderwerpen als taalontwikkeling, dementie en meertaligheid aan bod komen.

De lezingen vinden steeds plaats op een dinsdagavond van 20.00-21.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Obe. De lezingen zijn gratis toegankelijk, maar vooraf aanmelden is verplicht i.v.m. de beperkte capaciteit. Aanmelden kan met het ‘sign up’ formulier hieronder.

De data en sprekers zijn als volgt:

  • di 3 apr. – Bedreigde talen vastleggen in Amazonië – Bernat Bardagil-Mas
  • di 1 mei – Friese Piepers! Veranderingen in de Friese taal – Dr. Willem Visser
  • di 5 jun. – Wanneer is meertaligheid goed voor je? – Anna Pot
  • di 2 okt. – Spraak- en taalproblemen bij mensen met dementie – Roel Jonkers
  • di 6 nov. – Wat is, like, de deal met Engelse invloed in het Nederlands en shit? – Dr. Remco Knooihuizen
  • di 4 dec. – Meertaligheid en de hersenen – dr. Hanneke Loerts


Meer informatie: 

Dinsdag 3 april
Bedreigde talen vastleggen in Amazonië (lezing in het Engels)

De eerste lezing op 3 april wordt gegeven door Bernat Bardagil-Mas, een linguïst uit Catalonië die aan de RUG werkt aan zijn promotie op Panará. Dit is een taal van de Jê-taalfamilie, die gesproken wordt in het Braziliaanse Amazonegebied.

Dinsdag 1 mei
Friese Piepers! Veranderingen in de Friese taal (lezing in het Nederlands)

In de Stimmen-lezing van mei geeft Dr. Willem Visser een korte schets van de Friese taal. Centraal staan vragen als: hoe verhoudt het Fries zich tot de omringende talen, wat is er bijzonder aan het Fries in vergelijking met het Nederlands en: hoe is het Fries in de loop der tijd veranderd? Dat laatste illustreert hij aan de hand van het Friese woord voor ‘aardappel’. Het begon rond 1700 met ‘ierdappel’, een combinatie van ‘ierde’ en ‘appel’, vergelijkbaar met het Nederlandse ‘aardappel’. In de loop der tijd heeft ‘ierdappel’ een flink aantal varianten gekregen, zoals jerappel, rjappel, jirpel en jippel. Hoe is dat zo gekomen? En hoe zijn de varianten verspreid over het Friese taalgebied? Visser laat dit zien aan de hand van drie dialectkaarten, waarvan de laatste gebaseerd is op de recent – i.h.k.v. Lân fan taal – door de RUG ontwikkelde ‘Stimmen fan Fryslân’-app.


Sign up form: Stimmen lezing/lecture

  • Kies ien of mear data om dy foar oan te melden. Kies een of meer data om je voor aan te melden. Choose one or more dates to sign yourself up.
  • Vul een waarde tussen 1 en 20 in.