Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Schatkamer van de Friese cultuur.

‘The place to be’ voor elke cultuur- en literatuurgeïnteresseerde is Tresoar, de moderne bewaarplaats van de Friese historie. Je kunt er in 2018 kennismaken met de rijke Friese cultuur in Europees perspectief. Van Middeleeuwse tekst in de kluis via LED-projecties tot historisch reisbureau!

Een greep uit de Schatkamer:

Projecties op LEDschermen
Op grote LEDschermen worden thema’s uit de Friese (literatuur)geschiedenis geprojecteerd. Zoals een poetry wall met woorden van dichters. De thema’s wisselen frequent en te midden van de schermen worden optredens geprogrammeerd.

Expositie Visual Poetry
De combinatie van tekst en beeld neemt een nog onderbelichte plaats in in de Friese cultuurgeschiedenis! Daar wordt rap een einde aan gebracht met een grote tentoonstelling over Friese experimentele en visuele poëzie in een Europees perspectief. Er is ook aandacht voor moderne Friese schrijvers en kunstenaars die in hun werk tekst en beeld combineren.

Reisbureau & roots-website
Bij de speciale reisbureaubalies kun je hulp vragen bij het samenstellen van je persoonlijke, historische reisgids. Op basis van enkele familiegegevens wordt jouw familiegeschiedenis in kaart gebracht en wordt een reis naar de ‘plaatsen van herkomst’ samengesteld. Thuis kun je je zelf je familiereisgids samenstellen en plekken bezoeken die betekenis geven aan je verleden.

Middeleeuwen in de kluis
In de zware kluis in de kelder word je de geboorte van de Friese taal gewaar. De Oudfriese manuscripten uit de 13e en 14e eeuw die er liggen zijn vaak verrassend poëtisch! De tekst over het ‘vaderloze kind’ laat je bovendien kennismaken met de klanken van de Middeleeuwse Friese taal.

Friese filmgeschiedenis
In de bioscoopzaal wordt de Friese filmgeschiedenis middels diverse thema’s zichtbaar gemaakt. Heerlijk onderuit gezakt bekijk je nostalgische beelden!

Troelstra expositie
In een kleine expositie komt het leven van staatsman en dichter P.J. Troelstra aan bod. Oftewel het universele verhaal over de mens die zijn geboortedorp verlaat en ontgroeit, maar altijd heimwee naar de jeugd houdt.

Waar
Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Gratis entree

Wanneer
Januari t/m december 2018, tijdens openingstijden van Tresoar

Partners
Tresoar, Provinsje Fryslân, KH2018, Fries Film Archief