Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Potatoes go Wild.

Ben jij je ervan bewust hoe belangrijk akkerbouwers zijn voor jouw dagelijkse maaltijd? De Bildtse aardappelweken drukken jouw neus op de feiten met verrassende en literaire projecten en evenementen. Een prachtig onderdeel is een poëtische uitwisseling met Valetta, eveneens Culturele Hoofdstad van Europa in 2018!


De Bildtse aardappelweken in 2018 staan bol van de symposia, kunstprojecten en evenementen voor jong en oud. De talige en literaire programmaonderdelen zijn:

Poetic Potatoes
In 2018 zijn zowel Leeuwarden als Valletta, hoofdstad van Malta, culturele hoofdstad van Europa. Leeuwarden en het Bildt hebben al een relatie met Malta sinds ca. 1850. Ieder jaar rond het eind van september verlaten de eerste pootaardappelen het Bildt en worden verscheept naar Malta. In maart komen de nieuwe aardappelen, gegroeid uit het pootgoed, dezelfde weg terug. Zowel Malta als Fryslân zijn daarnaast officieel tweetalig en hebben een grote schat aan moderne en klassieke poëzie. Dit alles leidde tot een literair poëzieproject: een uitwisseling van Friese en Maltese gedichten.

Bij de start van Poetic Potatoes is ook een uitwisselingsproject met basisscholen gestart. Naast voordrachten en begeleiding door dichters, wisselen ook kinderen gedichten uit. De eerste zelfgeschreven poëzie van Bildtse scholieren is in september 2014 in een container met pootaardappelen naar Malta gezonden. Een antwoord daarop kwam in maart 2015 terug met de nieuwe Malta’s. Er is aantrekkelijk meertalig lesmateriaal ontwikkeld, dat beschikbaar gesteld is aan de basisscholen.

Fruchtbere grônd
Zo’n 25 kunstenaars uit de vier Frieslanden in Noord-Europa exposeren in zeven aardappelschuren op de Oudebildtdijk. De kunst heeft een directe relatie met de landelijke omgeving. De bezoekers krijgen ook rondleidingen op de boerenbedrijven. Daarnaast is er aandacht voor de geschiedenis van de Frieslanden en de verschillende Friese talen. De tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken.

Verspreid langs de Oudebildtdijk staan ook nog ongeveer dertig grote sculpturen, voornamelijk in de voortuinen van de monumentale boerderijen. De deelnemende kunstenaars komen ook uit de vier Frieslanden. Deze beeldenroute is tot 2 september vrij te bezichtigen.

Optredens op zondagmiddag:

  • 24 juni 2018: Tieneke van Montfort
  • 1 juli 2018: Kester Freriks
  • 8 juli 2018: Jan Ketelaar
  • 15 juli 2018: Anne Feddema

 

Altyd seumer
Deze grootschalige locatievoorstelling op een akker bij Zwarte Haan, met meer dan 150 spelers en muzikanten, gaat over ‘het verlangen naar altijd meer’. Het is een kritische voorstelling in de Bildtse taal over onze neiging tot verspilling. Het stuk is gebaseerd op het verhaal van ‘de Bilkert’ Willem van Haren. Hij leefde omstreeks 1700 en was diplomaat, grietman, reiziger en schrijver en ligt begraven in de Van Harenskerk in St. Annaparochie. Schrijver van deze spectaculaire voorstelling is Bouke Oldenhof. De muziek is van Egon Kracht. Sjoeke-Marije Wallendal doet de regie, zij werkt nauw samen met de bekende Friese regisseur Jos Thie.

Waar
Diverse locaties in het Bildt, check de website

Wanneer
Poetic Potatoes: poëzie van Fryslân en Malta, nu t/m mei 2018
Fruchtbere grônd: kunst in aardappelschuren, 21 juni – 15 juli 2018
Altyd seumer: muziektheatervoorstelling, 29 & 30 juni en 1 juli 2018

Partners
Stichting De Bildtse Aardappelweken, St. Annaparochie