Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Open programma.

Binnen Lân fan taal is uiteraard ook plek voor mienskip-projecten! In 2017 loopt er vanuit de provincie Fryslân zelfs een speciale LFT-subsidieregeling. Uit de eerste ronde zijn al 7 grotere en 6 kleinere activiteiten gerold die kunnen rekenen op financiële steun. Het zijn allemaal publiekgerichte culturele activiteiten met bijzondere aandacht voor meertaligheid.


De regeling staat nog een laatste keer open van 4 oktober t/m 1 november 2017. Meer informatie hierover vind je hier.

Grote projecten

Printing, an artistic way of intercultural communication (drukwerkkunst) / jan. 2018
Door: Fries Grafisch Museum en margedrukkerij De Hynsteblom
Binnen dit uitwisselingsproject maken alle deelnemende drukkers een individueel, artistiek drukwerk met de techniek die door Gutenberg in de 15e eeuw is uitgevonden. De resultaten worden mooi gebundeld en geëxposeerd bij Tresoar in Leeuwarden en in Museum Joure. website

CRASH (video animatie, installatie) / 15 april – 15 mei 2018
Door: Bram de Goeij
In deze videoanimatie botsen woorden in verschillende talen tegen elkaar aan, ze vallen uit elkaar en vormen nieuwe woorden. In de Leeuwarder parkeergarage Oldehove wordt de animatie geïnstalleerd als projectie op wand, vloer en plafond, met bijpassend geluid. De animatiecyclus duurt ongeveer 10 minuten, met iedere 30 seconden een ‘crash’ tussen woorden.

Marsman de Vries (lichtinstallatie) / 15 nov. – 31 dec. 2018
Door: Stichting Yana
Bij deze lichtinstallatie op het Zaailand in Leeuwarden bepaalt de voorbijganger wat hij te zien krijgt. Zijn of haar silhouet onthult de tekst als een schaduw van taal. Door heen en weer te bewegen of samen te werken met andere voorbijgangers, onthul je het hele gedicht: een Friese vertaling van Marsmans ‘Herinneringen aan Holland’.

Dichter op de Deel (poëzie) / zondag 10 september 2017
Door: Kunstvereniging Kunst achter Dijken
Tweejaarlijks vindt in het Friese dorp Exmorra het dichtersfestival ‘Dichter op de Deel’ plaats, één van de meest succesvolle poëzie-evenementen in Fryslân. De zesde editie staat in het teken van verscheidenheid, verbinding en voordracht. Waar de Friese taal een belangrijke bindende factor is, manifesteert de verscheidenheid zich in de programmering. Zo zal de Irakese Rodaan Al Galidi met de tachtigjarige Aggie van der Meer uit Bolsward op het podium staan. En staan de drieëntwintigjarige Obe Alkema en de jonge Belgische Charlotte van de Broeck – exponent van een moderne voordrachtstijl – naast nestor en P.C. Hooft-laureaat Tonnus Oosterhof.

Kindervoorstelling ‘Bisteboel’ (theater) / vanaf sep ‘17
Door: Stichting Muzikale Kinderproducties
Een Fries-Nederlandse kindervoorstelling vol leerzame momenten en fraaie liedjes. Interactieve elementen maken op vermakelijke wijze deel uit van het verhaal. Centraal staan de belevenissen van een koppig meisje dat de wereld wil ontdekken. Van huis uit is het meisje Friestalig, maar ze vindt het Fries maar primitief en achterhaald. Gaandeweg haar reis verschuift haar oordeel en begint ze de taal en cultuur van Fryslân steeds meer te waarderen. De voorstelling wordt vanaf september 2017 gespeeld in Theater De Bres (Leeuwarden), Theater de Koornbeurs (Franeker), via Kunstkade op diverse basisscholen in Leeuwarden, in het OPUS 3 Centrum voor muziek (Dokkum), Kunst en Cultuurprogramma Sterrekijker (diverse scholen, gemeente Franekeradeel) en bij de Culturele commissie de Pleats (Burgum). www.smkp.nl

De taal van het hart (dorpsspektakel) / 3x in oktober 2018
Door: Plaatselijk Belang ‘Eensgezindheid’
In het najaar van 2018, tijdens Tsjerkepaad, staat Ter Idzard in het teken van een multidisciplinair kunstproject over vrijheid en taal: De tael van et hatte. Centraal staat een feest in de historische setting van 1579. We vieren de thuiskomst van de Stellingwerfse pelgrims die terugkeren uit Santiago de Compostella. Stellingwerf is dan een chaos, na ondertekening van de Unie van Utrecht door Van Idzarda. Wat betekenen de Vrije Friese Staten voor de Stellingwervers en hun taal? Langs de route in Ter Idzard zijn lichtobjecten en projecties met meertalige teksten over vrijheid te ontdekken en in de kerk een expositie met foto’s en verhalen van dorpsgenoten over vrijheid en identiteit in hun eigen taal: de taal van het hart. Ook worden Stellingwerfse en Baskische liederen over vrijheidsstrijd ingezet. Dit project maakt ook deel uit van LF2018-project Under de Toer.

Mata Hari was here (community art) / nu t/m juli 2018
Door: Stichting Spoonk
Mata Hari is een icoon voor avontuur, het exotische, grenzen overstijgen en het leven vieren. In het project wordt dit icoon symbolisch gebruikt om mensen uit te nodigen hun talenten naar voren te brengen, het exotische te ontdekken in zichzelf en anderen daarvan mee te laten genieten. Het is een theaterproject om uiteenlopende culturen op een onnadrukkelijke, feestelijke manier met elkaar te verbinden. Alleen in Bilgaard wonen al 103 verschillende culturen en worden er talloze talen gesproken – waaronder Liwwadders! Communicatie speelt een belangrijke rol, maar niet alleen verbaal. In dit project communiceren we ook door samen te breien, te dansen, te eten, dingen aan elkaar te laten zien en naar elkaar te luisteren. Het project bestaat uit drie delen: het voortraject in drie wijken (Bilgaard, Achter de Hoven en Oranjewijk) van maart t/m mei 2017, dan de eerste voorstelling ‘Not the Mata Hari Show’ van juni t/m december 2017 in Zalen Schaaf en tot slot de tweede voorstelling ‘Mata Hari in het bos’ in het Leeuwarder bos van januari t/m juli 2018. www.spoonk.com

Kleine projecten

Moarn gean ik dea (poëzie op muziek) / 23 en 30 apr. 2017 (al geweest)
Door: Arnold de Boer
Een middag vol Friese muziek en poëzie in de vorm van een albumpresentatie van ‘Moarn gean ik dea’ op 23 april in de Lutherse kerk in Leeuwarden. I.s.m. Meindert Talma, Tsead Bruinja, Peter Sijbenga. De herhaling was op 30 april 2017 in Amsterdam.

Fan van Friesland (poëzie) / dec. 17
Door: Henk Veenstra
Meertalige poëzie uit en over Fryslân op deze website.

Wat foarôf gie (schilderkunst) / reizend in 2018
Door: S. Iedema en L. Harms
‘Wat foarôf gie’ is een samenspel van kunstwerken in verschillende disciplines: beeldende kunst, proza en fotografie. De tentoonstelling gaat op reis door Fryslân en is als multimediale presentatie te zien in Tresoar, Leeuwarden.

Poëziemiddag Balk (poëzie) / feb. 2018
Door: Stichting Podium Gorter
Dichters dragen in Podium Gorter in Balk voor in verschillende talen: Nederlands, Fries en Hylpes. Met muziek van Johannes Seunnenga. Website

Skrieve in ut Stadfries (symposium) / 6 oktober 2018
Door: Taalburo Popkema
Een symposium met workshops gericht op het schrijven in het Stadfries, met onder meer een wedstrijd om de sprookjes van de gebroeders Grimm te vertalen in het Stadfries. De publicatie van de ‘Sprokies fan Grimm in ut Stadfries’ verschijnt eind 2018.

Fabels met Kleurkrijt (poëzie op muziek) / data n.t.b.
Door: Jankobus Seunnenga
In 2018 worden verschillende muziekoptredens verzorgd met de 15 gedichten uit de bundel ‘Fabels met Kleurkrijt’ van Simon Vestdijk, die voor de gelegenheid op muziek zijn gezet.