Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Mienskip-projekten: Beeldende kunst.

Binnen Lân fan taal is uiteraard ook plek voor mienskip-projecten! Hieronder volgen de projecten die gesteund zijn via de speciale LFT-subsidieregeling en te maken hebben met ‘beeldende kunst’. Het zijn allemaal publiekgerichte culturele activiteiten met bijzondere aandacht voor meertaligheid.

Mooie Plaatsys – foto & verhalenexpositie
Door: Baukje Venema & Gitte Brugman
1 juni 2017 t/m 31 december 2018

2018 is het jaar waarin de gemeente Het Bildt fuseert tot een nieuwe gemeente genaamd De Waadhoeke. Met het project Mooie Plaatsys bestuderen fotografe Baukje Venema en fotojournaliste Gitte Brugman de identiteit van de Bilkert en de verbondenheid met de streek. Welke verbondenheid voelt de Bilkert met Het Bildt, de eigen taal en cultuur en het landschap? De verhalen van de Bilkerts worden vastgelegd in een boek met beperkte oplage: 513 om precies te zijn. Het Bildt is in 1505 ontstaan en verdwijnt in 2018. Het heeft dus precies 513 jaar bestaan. In het boek komen vijftien portretten van Bilkerts en van persoonlijk gekozen locaties in het landschap, aangevuld met interviews. Bijzonder is dat Baukje Venema de foto’s met een negentiende-eeuwse analoge camera maakt. In mei 2018 is Mooie Plaatsys een onderdeel van de dorpsreünie in Ouwe Syl en in september van de feestelijkheden in Westhoek Búttendyks. Daar maken ze portretten van de bezoekers met hun mobiele studio.
www.mooieplaatsys.frlLÛD
 – geluidskunst expositie
Door: St. Kunstkring Gaasterland
15 augustus t/m 15 oktober 2018

Het oude Rijsterbos met zijn golvende landschap en in barokstijl aangelegde eikenlanen is in de nazomer van 2018 het decor voor de unieke sound art-tentoonstelling LÛD. Vijftien beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland zullen met geluid een palet aan kleuren, dromen en vergezichten schilderen. Zij nemen je mee op een reis door het bos zoals het nooit meer zal klinken. Kunstkring Gaasterland wil met deze tentoonstelling een beeld geven van de enorme diversiteit binnen de geluidskunst. Sommige kunstenaars zijn uitgenodigd vanwege het talige, verhalende aspect van hun werk. Anderen zijn uitgenodigd vanwege antropologische of sociale aspecten, hun affiniteit met de natuur of hun voorliefde voor meer experimenteel geluid. De expositie is gratis toegankelijk.
www.lud.frlPrintkeunst
 – drukwerkkunst
Door: Fries Grafisch Museum en margedrukkerij De Hynsteblom
Museum Joure: 8 januari t/m 9 september 2018
Tresoar: 8 januari t/m 31 december 2018

Binnen dit uitwisselingsproject maken alle deelnemende drukkers een individueel, artistiek drukwerk met de techniek die door Gutenberg in de 15e eeuw is uitgevonden. De resultaten worden mooi gebundeld en geëxposeerd bij Tresoar in Leeuwarden en in Museum Joure.
www.museumjoure.nlCRASH
 – video animatie, installatie
Door: Bram de Goeij
15 april – 15 mei 2018

In deze videoanimatie botsen woorden in verschillende talen tegen elkaar aan, ze vallen uit elkaar en vormen nieuwe woorden. In de Leeuwarder parkeergarage Oldehove wordt de animatie geïnstalleerd als projectie op wand, vloer en plafond, met bijpassend geluid. De animatiecyclus duurt ongeveer 10 minuten, met iedere 30 seconden een ‘crash’ tussen woorden.Marsman de Vries
– lichtinstallatie
Door: Stichting Yana
15 nov. – 31 dec. 2018

Bij deze lichtinstallatie op het Zaailand in Leeuwarden bepaalt de voorbijganger wat hij te zien krijgt. Zijn of haar silhouet onthult de tekst als een schaduw van taal. Door heen en weer te bewegen of samen te werken met andere voorbijgangers, onthul je het hele gedicht: een Friese vertaling van Marsmans ‘Herinneringen aan Holland’.Wat foarôf gie
 – schilderkunst
Door: S. Iedema en L. Harms
reizend in 2018

‘Wat foarôf gie’ is een samenspel van kunstwerken in verschillende disciplines: beeldende kunst, proza en fotografie. De tentoonstelling gaat op reis door Fryslân en is als multimediale presentatie te zien in Tresoar, Leeuwarden.