Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Mienskip-projecten: Theater.

Binnen Lân fan taal is uiteraard ook plek voor mienskip-projecten! Hieronder volgen de projecten die gesteund zijn via de speciale LFT-subsidieregeling en te maken hebben met ‘theater’. Het zijn allemaal publiekgerichte culturele activiteiten met bijzondere aandacht voor meertaligheid.

De profylfoto van Klaas – Muzikale theaterproductie
Door: Stichting Talant
Op het Greidhoek festival o.v.b. 21/22/23 sept 2018

De profielfoto van Klaas is een muzikale theaterproductie over het belang van een baken in ons leven. De voorstelling is onderdeel van het project Under de Toer en komt tot stand met een bijzondere samenwerking van professionals, vrijwilligers, de cliënten van Talant en een Zweeds koor bestaande uit mensen met en zonder lichamelijke en/of geestelijke beperking. Het verhaal betreft Klaas, een oud-Wommelser en oud-bankier die boer is geworden in Zweden en daar woont met zijn vrouw en kinderen. Hij heeft veel van de wereld gezien, maar op zijn profielfoto van WhatsApp schittert nog altijd de kerktoren van Wommels, met de Friese vlag in top! Met de lokale muziek-, zang- en toneelverenigingen wordt de rol van de kerktoren als baken in het leven beschreven en bezongen. Wat betekent de toren voor jou? Lees meer …Literêre kuier ‘De Wuttelhaven del’
 – Literaire wandeling
Door: Sigrid Kingma
Voorlopig data: 7, 15, 21 en 22 september 2018
Eventuele extra voorstellingen: 28 en 29 september 2018

De literaire stadswandeling De Wuttelhaven del is gefundeerd op de oorlogsroman van Gysbert Japixcprijswinnaar Steven H.P. de Jong. Het verhaal in het boek dient als rode draad voor gedichten en kleine toneelstukjes op de route in de talen Fries, Liwwadders, Nederlands en Duits. De wandeling loopt door de mooiste stukjes van Leeuwarden, maar laat tegelijkertijd een duistere kant zien. Op de route staan spelers die de thema’s verwerken en zo het verhaal tot leven brengen. De route begint Achter de Hoven waar familie Van Haelen woonde die elke zondag de route naar de kerk liep. Via de Maria Louisastraat, Emmakade en Koningsstraat, langs het kasteel van Koning David in de Slotmakersstraat. Dan dwars door de Grote Kerk, die een sleutelrol speelt in het verhaal, eindigt de wandeling in de ‘kasteeltuin’ met een spectaculair slotstuk.
www.sigridkingma.wordpress.comKindervoorstelling ‘Bisteboel’
– kindertheater
Door: Stichting Muzikale Kinderproducties
vanaf sep ‘17

Een Fries-Nederlandse kindervoorstelling vol leerzame momenten en fraaie liedjes. Interactieve elementen maken op vermakelijke wijze deel uit van het verhaal. Centraal staan de belevenissen van een koppig meisje dat de wereld wil ontdekken. Van huis uit is het meisje Friestalig, maar ze vindt het Fries maar primitief en achterhaald. Gaandeweg haar reis verschuift haar oordeel en begint ze de taal en cultuur van Fryslân steeds meer te waarderen. De voorstelling wordt vanaf september 2017 gespeeld in Theater De Bres (Leeuwarden), Theater de Koornbeurs (Franeker), via Kunstkade op diverse basisscholen in Leeuwarden, in het OPUS 3 Centrum voor muziek (Dokkum), Kunst en Cultuurprogramma Sterrekijker (diverse scholen, gemeente Franekeradeel) en bij de Culturele commissie de Pleats (Burgum).
www.smkp.nlDe taal van het hart
– dorpsspektakel
Door: Plaatselijk Belang ‘Eensgezindheid’
Drie keer in oktober 2018

In het najaar van 2018, tijdens Tsjerkepaad, staat Ter Idzard in het teken van een multidisciplinair kunstproject over vrijheid en taal: De tael van et hatte. Centraal staat een feest in de historische setting van 1579. We vieren de thuiskomst van de Stellingwerfse pelgrims die terugkeren uit Santiago de Compostella. Stellingwerf is dan een chaos, na ondertekening van de Unie van Utrecht door Van Idzarda. Wat betekenen de Vrije Friese Staten voor de Stellingwervers en hun taal? Langs de route in Ter Idzard zijn lichtobjecten en projecties met meertalige teksten over vrijheid te ontdekken en in de kerk een expositie met foto’s en verhalen van dorpsgenoten over vrijheid en identiteit in hun eigen taal: de taal van het hart. Ook worden Stellingwerfse en Baskische liederen over vrijheidsstrijd ingezet. Dit project maakt ook deel uit van LF2018-project Under de Toer.Mata Hari was here
– community art
Door: Stichting Spoonk
Nu t/m juli 2018

Mata Hari is een icoon voor avontuur, het exotische, grenzen overstijgen en het leven vieren. In het project wordt dit icoon symbolisch gebruikt om mensen uit te nodigen hun talenten naar voren te brengen, het exotische te ontdekken in zichzelf en anderen daarvan mee te laten genieten. Het is een theaterproject om uiteenlopende culturen op een onnadrukkelijke, feestelijke manier met elkaar te verbinden. Alleen in Bilgaard wonen al 103 verschillende culturen en worden er talloze talen gesproken – waaronder Liwwadders! Communicatie speelt een belangrijke rol, maar niet alleen verbaal. In dit project communiceren we ook door samen te breien, te dansen, te eten, dingen aan elkaar te laten zien en naar elkaar te luisteren. Het project bestaat uit drie delen: het voortraject in drie wijken (Bilgaard, Achter de Hoven en Oranjewijk) van maart t/m mei 2017, dan de eerste voorstelling ‘Not the Mata Hari Show’ van juni t/m december 2017 in Zalen Schaaf en tot slot de tweede voorstelling ‘Mata Hari in het bos’ in het Leeuwarder bos van januari t/m juli 2018. www.spoonk.com