Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Mienskip-projecten: Educatie.

Binnen Lân fan taal is uiteraard ook plek voor mienskip-projecten! Hieronder volgen de projecten die gesteund zijn via de speciale LFT-subsidieregeling en te maken hebben met ‘educatie’. Het zijn allemaal publiekgerichte culturele activiteiten met bijzondere aandacht voor meertaligheid.

Fier dyn Frije Taal – poëzie workshops
Door Stichting Utjouwerij Frysk en Frij
september 2017

Op basisscholen worden poëzieworkshops georganiseerd met het thema: wat is hoofdzaak? Wat vind jij het belangrijkst? Kinderen worden uitgenodigd om in hun eigen taal of dialect een gedicht te schrijven en voor te dragen. Het doel is om het kleurrijke taallandschap in Friesland te laten zien. Iedereen kan zich uitleven in een gedicht. Het maakt niet uit of dat nu in het Turks of Arabisch is, in het Fries, een Fries dialect of in het Nederlands of Engels.
www.frysk-en-frij.nlMeertaligheid gebarentaal
 – educatie
Door Belle Dijkstra en Jildou Dooper
13 september t/m 6 december 2017

De leerlingen die naar de Master Amiko gaan wonen in het asielzoekerscentrum van Sneek. Deze leerlingen komen uit verschillende landen en spreken verschillende moedertalen. Enkele kinderen zijn naar school geweest in hun thuisland, maar voor vele kinderen is de Master Amiko hun eerste kennismaking met school. Met dit project van Jildou Dooper en Belle Dijkstra krijgen de leerlingen, docenten en betrokkenen een hulpmiddel om communicatie te vergemakkelijken en het aanleren van de Nederlandse taal te versnellen. Dit hulpmiddel is gebarentaal als ondersteuning van gesproken taal.
www.jinx-it.nl