Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Heldere taal.

Wat voor invloed heeft laaggeletterdheid op iemands leven? De theatervoorstelling Heldere Taal, met in de hoofdrol enkele laaggeletterden, moet de bewustwording vergroten.

Negen acteurs die op de planken staan en vol overgave een boeiend theaterstuk van ruim een half uur verzorgen. Dat is de voorstelling ‘Heldere Taal’ over taalproblemen, opgevoerd door amateurspelers, onder wie werknemers van schoonmaakbedrijf Nivo Noord. Zij zijn ervaringsdeskundigen. Allemaal zijn ze laaggeletterd en hebben ze  de stap genomen om beter te leren lezen en schrijven. Rode draad in de voorstelling zijn de eigen taalervaringen van de toneelspelers.

Het toneelstuk is ontwikkeld door dbieb, de Bibliotheek Service Fryslân en Nivo Noord en geschreven door de regisseurs Onno Spreij en Marrit de Weerd. De bewerking van het stuk is mede gefinancierd door Lân fan taal.