Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Frysk Diktee.

Het Frysk Diktee staat in een lange, fraaie traditie. Veel bekende en onbekende Friezen wagen zich jaarlijks aan deze ultieme taaltoets. Het Nationale Dictee verdwijnt, maar in Fryslân doen we er juist een flinke schep bovenop. We wagen zelfs een recordpoging!

In 2018 maken namelijk zoveel mogelijk mensen in de open lucht het Frysk Diktee. Op het Oldehoofsterkerkhof kan iedereen die Fries kan (of durft te) schrijven aanschuiven. We streven naar zo’n zo veel mogelijk deelnemers. Dus wil jij net als bekende Friezen Lutz Jacobi, Habtamu de Hoop, Wout Zijlstra en Jelle B ook meedoen? Check www.fryskdiktee.frl en geef je op. Welmoed Sijtsma, bekend van het NOS Jeugdjournaal schrijft dit jaar het dictee. Zij houdt het kort en niet al te moeilijk. Valt er ook wat te lachen? Absoluut, want het motto is: het dictee 2018 moet een feestje zijn!

Waar
Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden
en live op Omrop Fryslân televisie en website

Wanneer
* Verplaatst naar woensdag 27 juni!

Partners
Cedin, Afûk, Provincie Fryslân, Fryske Akademy en Omrop Fryslân

  • 27 juni 2018 woensdag
    Frysk Diktee Oldehoofsterkerkhof
    Oldehoofsterkerkhof 1, 8911 Leeuwarden, Nederland