Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Frysk Diktee.

Het Frysk Diktee staat in een lange, fraaie traditie. Veel bekende en onbekende Friezen wagen zich jaarlijks aan deze ultieme taaltoets. Het Nationale Dictee verdwijnt, maar in Fryslân doen we er juist een flinke schep bovenop. We wagen zelfs een recordpoging!

In 2018 maken namelijk zoveel mogelijk mensen in de open lucht het Frysk Diktee. Op het Oldehoofsterkerkhof kan iedereen die Fries kan (of durft te) schrijven aanschuiven. We streven naar zo’n 1.000 deelnemers. Een bekende Fries schrijft een korte, niet al te moeilijke tekst. Valt er ook wat te lachen? Absoluut, want het motto is: het dictee 2018 moet een feestje zijn!

Waar
Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden
en live op Omrop Fryslân televisie en website

Wanneer
Donderdag 21 juni 2018

Partners
Cedin, Afûk, Provincie Fryslân, Fryske Akademy en Omrop Fryslân

  • 21 juni 2018 donderdag
    Frysk Diktee Oldehoofsterkerkhof
    Oldehoofsterkerkhof 1, 8911 Leeuwarden, Nederland