Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Educatie – Primair onderwijs.

Waarom bestaat taal? Wat kun je ermee? Het onderwijsprogramma van Lân fan taal draait om de noodzaak van taal. En, niet te vergeten: om de liefde voor taal! Op de basisschool ontdek je wat je lijf vertelt, gebruik je de toffe praatplaat van illustratrice Charlotte Dematons en kun je aan de slag met een meertalige musical!

Dans Taal Dans
Voor groep 1 & 2 via Kunstmenu en Uurcultuur
Kijk, mijn hand gaat in de lucht. Hij zwaait. Is dat taal? Is een zwaaiende hand, een pratende hand? Hoe leer je eigenlijk taal? Begin je met een woord of begin je met je lijf? Leerlingen ontdekken wat hun lijf zegt en hoe taal werkt. Samen met een danser. Kun je ook iets vertellen zonder dat je erbij praat? Dansen is ook: een verhaal vertellen met je lichaam. En dat gaan we uitproberen. We filosoferen, dansen en fantaseren over taal en over alle manieren waarop je iets kan zeggen. I.s.m. Dance company 058.

Taal, dat zijn wij
Groep 1 t/m 8 / gratis beschikbaar via de Taal-Kit / in de klas met de leesconsulent
Taal maakt ons mens. De bibliotheken van Friesland maken samen met de vermaarde illustratrice Charlotte Dematons een prachtige praatplaat waarmee ouders, grootouders en kinderen niet gehinderd door enige taalkennis kunnen onderzoeken welke diversiteit er aan taalontmoetingen zijn.

Taalavonturen in Leeuwarden
Groep 1 t/m 8 / meer informatie op Kultuerfilter.nl. vanaf september 2017
In Lân fan taal organiseren we diverse taalavonturen voor schoolklassen. Met een Lân fan taal-paspoort zijn er verschillende routes mogelijk. Zoals Poëzie-parcours (Tresoar/Tryater/Fries Museum), Speelexpedities (Taletùn/OBE), Tijdreizen (HCL/DNA/Taletùn) en Dierentaal-safari (Natuurmuseum/OBE).

Fantasiepoëzie
Groep 3 & 4 / via Kunstmenu (Leeuwarden) en Uurcultuur/Keunstwurk (rest van Fryslân)
De leerlingen en de leerkracht nemen een woord mee van thuis. Een woord waar je nieuwsgierig van wordt, een raar woord of een woord van vroeger. Op school gaan we de woorden ontdekken. Is het woord muzikaal? Hoe voelt het, hoe ruikt het, hoe ziet het eruit? Het ontdekken doen we samen met een woordonderzoeker. De woordonderzoeker komt met een grote rugzak in de klas. Hij onderzoekt de woorden met spannende materialen. De woorden hangen we op in een woordveld: het begin van ons gedicht. De woorden blijven in de klas zodat de leerkrachten er mee verder kunnen werken. I.s.m. Tresoar.

Vertellus wie je bent
Middag-vertelvoorstelling voor groep 3 t/m 8 / deskundigheidsbevordering op school na de voorstelling / te boeken via Kultuerfilter.nl
Vertellus vertelt verhalen. Met zijn stem, met muziek, met woorden, met zijn hele zijn. Speciaal voor Lân fan taal maakt Erik van Dort een magisch verhaal over hoe hij verteller werd en wie hij op weg daarnaar toe allemaal tegenkwam. Over focus en bij jezelf blijven. Hij komt vertellen voor (bijna) de hele school. En daarna? Deelt hij zijn mooiste ontdekkingen met de meesters en de juffen. Zodat zij ook verhalen kunnen leren vertellen.

Taal – De Musical
Groep 7 & 8 / gratis te downloaden op lanfantaal.frl
Speciaal voor de bovenbouw komt er Taal – De Musical. Een (meer)talig festijn om eind schooljaar ‘17-‘18 op te voeren. Inclusief liedjes en een spannend verhaal. Peter Sijbenga (o.a. berne-iepenloft en veel (jeugd)voorstellingen van Tryater) schrijft en componeert het geheel. Uiteraard is deze musical geschikt voor kleine en grote groepen.

Swalkkasten
In de Taletùn en in het Taalpaviljoen MEM staan in 2018 swalkkasten vol prachtige, klassieke kinderboeken. Waar je ouders, je grootouders, je juf, je toffe oom en je stokoude buurman met zijn witte baard vroeger in hebben gelezen. En waar zij onvergetelijke leesherinneringen aan hebben. De Stichting Geschiedenis Klassieke Kinderboeken verzamelde de top of the bill aan internationale klassiekers. In meerdere talen. Zie je een interessant boek staan? Neem het mee en lees het thuis, of in de tuin, je mag het boek houden, of doorgeven.

Welkom in de Talentuin, speel- en ontdekkingsplek voor kinderen
Van april t/m oktober is de Prinsentuin in Leeuwarden Talentuin! Net als bloemen in een echte tuin, groeit en bloeit daar dan taal. In de Talentuin ga je op zoek naar taal, speel je met taal, beleef je taal en maak je taal. Lees hier meer over het aanbod in de Talentuin voor schoolkinderen.