Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
DNALWD2018. Wat een prachtige verhalen heeft dit project, nu al!

Wat zou jij in een buisje stoppen als je daarmee jouw verhaal wilt vertellen? Een haarlok, een takje, een gedicht? Sinds 2016 vullen duizenden Leeuwarders een buisje. Samen vormen ze straks het kunstwerk DNALWD2018.

DNALWD2018 vertelt Het Verhaal Van Ons Allemaal, aldus kunstenaars en bedenkers Hein de Graaf en Joop Zwart. Via scholen, wijken, werkgevers en verschillende ‘vulpunten’ krijg je een buisje. Je vult het naar eigen inzicht en maakt het verhaal compleet op de speciale website: www.dnalwd2018.nl.

Alle buisjes samen worden een kunstwerk. Van elk buisje kun je op DNALWD2018.nl het bijbehorende verhaal vinden.

Waar
Buisjes ophalen en inleveren bij Historisch Centrum Leeuwarden, in de hal van het Leeuwarder Stadskantoor of bij de Openbare Bibliotheek. Registratie online op DNALWD2018.nl. In 2018 komt het kunstwerk in de hal van het Leeuwarder Stadskantoor.

Wanneer
Meedoen met het project kan nu! Vul een buisje, registreer deze en vertel je verhaal. Het DNALWD2018 kunstwerk wordt vanaf 2017 opgebouwd en is in complete vorm (incl. website met verhalen) te beleven in 2018.

Partners
Stichting Zeezicht, Historisch Centrum Leeuwarden, Stichting Kunstkade, gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, ROC de Friese Poort, ROC Friesland College, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Van Hall-Larenstein, Nordwin College, LF2018, Stichting Kunstkade, Lân fan Taal, Buro 360, Het Nieuwe Stadsweeshuis, PyraSied, Mannen van Staal en Wellzo.