Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
De Talenkaravaan.

In 2018 trekt de Talenkaravaan door Fryslân. Daarmee haakt Lân fan taal aan op bestaande festivals en evenementen en versterkt ze met een rijk, talig (muziek)programma!

Het programma is een mix van beeldende kunst, theater, muziek, film en literatuur. Als bezoeker kun je bovendien actief deelnemen. In de periode rondom het festival/het evenement worden meer activiteiten in de betreffende regio georganiseerd waarbij (de Friese) taal centraal staat. Explore the North helpt mee een swingend karavaanprogramma te organiseren!

Waar
Diverse plaatsen in Fryslân, locaties volgen

Wanneer
Zomer 2018

Partners
Afûk