Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Als taal geen feestje is.

Taal is prachtig, maar niet voor iedereen. Voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is taal vaak geen feest. Kinderen met TOS hebben veel moeite met praten en met het leren spreken en begrijpen van taal. In hun hersenen wordt taal minder goed verwerkt. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. 

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Hoe eerder je dat opmerkt, hoe succesvoller de behandeling. Daarom vragen zorg- en onderwijsorganisaties Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool Groningen in het bijzondere jaar 2018 extra aandacht voor – het voor velen onzichtbare – TOS.

Op vrijdagmiddag 21 september vindt het symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’ plaats, voor professionals in het zorg- en onderwijswerkveld. Ook in de week na het symposium wordt speciale aandacht besteed aan TOS, met activiteiten voor ouders en kinderen.

Waar & Wanneer
21 september 2018: symposium in Stadsschouwburg De Harmonie
22 t/m 28 september 2018: activiteiten in Talenpaviljoen MeM

Partners
Pento Audiologisch Centrum Friesland, Koninklijke Kentalis en Hanzehogeschool Groningen