Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Pers.

Voor de pers hebben we een aantal documenten en bestanden klaargezet. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen!

Logo’s en beelden
Logo (pdf)
Algemeen campagnebeeld (alleen gebruiken i.h.k.v. Lân fan taal en o.v.v. fotografen Tryntsje Nauta & Heleen Haijtema)
Foto’s Tim Etchells (alleen gebruiken i.h.k.v. Lân fan taal en o.v.v. fotografen)
Foto Obe (credits: Powerhouse Company, Obe Paviljoen, fotografie: Ossip van Duivenbode)
Nachtfoto Obe (alleen gebruiken o.v.v. fotograaf Fredau Buwalda)
Foto’s Obe (alleen gebruiken o.v.v. fotograaf Sipco Feenstra)

Persberichten en rechtenvrije artikelen
Algemene informatie (d.d. 26-1-’18)
Persbericht openingsweekend 2-3-4 febr. (d.d. 23-1-’18)
Persbericht projecties Oldehove (d.d. 15-1-’18)
Interview met Tim Etchells door Alex de Vries

Contactpersoon
Berber van Oyen-Peenstra
info@lanfantaal.nl / 06-24514100