Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Over Lân fan taal.

Je taal vieren in een vrijstaat. Dat is het uitgangspunt van Lân fan taal. In 2018 wordt Leeuwarden-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa, Lân fan taal is daar een belangrijk onderdeel van. Vele instituten en personen in Fryslân en (ver) daarbuiten werken samen om de diversiteit van taal een toekomst te geven. Het doel is om Fryslân als publieks- en kenniscentrum voor meertaligheid te positioneren.

Wij geloven dat het juist nu, in een tijd dat onze wereld steeds meertaliger en diverser wordt, noodzakelijk is om anders te kijken naar alles wat vertrouwd is. Lân fan taal wil nieuwe ervaringen bieden in andere talen en disciplines dan je wellicht gewend bent. Lân fan taal geeft ruimte om het belang en de diversiteit van taal te leren kennen, ervaren en vooral voelen. Gedurende heel 2018 vieren we de taal met activiteiten, voorstellingen, kunstwerken, tentoonstellingen en ruimtelijke installaties in Leeuwarden en Friesland. We nodigen je uit om mee te doen: om talen te laten leven, om met taal te spelen en je uit te spreken.

Meertaligheid
Lân fan taal is een vrijstaat voor álle talen van de wereld, waarin alle talen gelijk zijn en taal grenzeloos is. Wij zien taal als meer dan de talen die je kunt spreken en schrijven. Zo vinden bijvoorbeeld gebarentaal, braille, lichaamstaal, maar ook dans, muziek en straattaal een plek in Lân fan taal! Op deze website is gekozen voor vier talen: Fries, Nederlands, Duits en Engels. Binnenkort kun je je eigen taalkeuze opslaan, zodat de site standaard in jouw voorkeurstaal opent. Op projecten en regels uit de Oproep kun je dan ook in elke taal reageren.

Het gebied in 3D visualisatie

Partners
Lân fan taal is ontstaan uit een samenwerking van Afûk, Explore the North, Fryske Akademy, Gemeente Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden, Neushoorn, Omrop Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Tresoar, Keunstwurk en Tryater. Er wordt samengewerkt met vele andere taal- en cultuurinstellingen en -initiatieven. Ook nationaal en internationaal, want taal kan overal gevierd worden. Het aantal partners zal blijven groeien. We werken onder andere met Poetry International, Oerol, een samenwerkingsverband van internationale minderheidstalen in Europa, Poetry Circle en DRONGO talenfestival.

Team Lân fan taal
Het team dat het programma van 2017 & 2018 coördineert bestaat uit:

Siart Smit, programmadirecteur
Wybren Jorritsma, zakelijk leider
Roos van Geffen, artistiek en inhoudelijk adviseur
Anne M.H. Graswinckel, projectleider educatie/Kek2
Judith E. Baarsma, productiecoördinator
Berber van Oyen-Peenstra, marketeer
Fredau Buwalda, online communicatie
Jan Gaasenbeek, productie
Lotje, kantoorkat

Contact
Post/kantoor-adres: Willemskade 22a, 8911 BB Ljouwert
Adres Obe: Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden (route vanaf de trein naar Obe)
Stuur een e-mail