Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Nieuw initiatief voor jonge schrijvers.

Meeuw Jonge Schrijvers is een nieuw initiatief van Meeuw Jonge Theatermakers in samenwerking met Lân fan taal/Explore the North. De ambitie is om een nieuwe generatie jonge schrijvers met Friese roots op te leiden. Op zondag 1 oktober zijn twee klassen gestart met deelnemers die tweewekelijks les krijgen.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar krijgen les van twee schrijvers die onlangs zijn afgstudeerd aan de opleiding Writing for Performance aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht: Yentl van Stokkum en Wessel de Vries. De lessen richten zich op het leren schrijven van theaterteksten, maar ook op proza en poëzie. Op basis van hun teksten maken de deelnemers theatrale perfomances, die geprogrammeerd worden op diverse festivals in 2018.

Voedingsbodem
Hoewel er in Friesland veel aandacht wordt besteed aan taal, is er geen platform voor jongeren om zich als schrijver te ontwikkelen en te profileren. Dit project zorgt ervoor dat er een rijkere voedingsbodem ontstaat voor schrijftalent, dat op een professionele manier wordt begeleid. De combinatie van schrijven en het bieden van mogelijkheden om het werk in een theatrale vorm te presenteren is uniek. Daarmee wordt ingespeeld op de ontwikkeling in het veld van de kunsten, waarin schrijven en performen steeds meer hand in hand gaan.

Open voor meer talent
Er is gestart met twee klassen met jongeren van de Jeugdtheaterschool, maar het doel is om de schrijfopleiding breder op te zetten en een grotere groep jongeren te bereiken. Het is daarom de intentie om met ingang van 2018 in de lessen ook open te stellen voor jong schrijftalent van buiten de Jeugdtheaterschool.

Meertaligheid
De jonge schrijvers zijn voor het grootste gedeelte Fries- en Nederlandstalig. En natuurlijk bedienen jonge mensen anno 2017 zich van het Engels. Deelnemers met een andere culturele en/of talige achtergrond krijgen de ruimte om zich hierin te uiten: uitgangspunt is dat meertaligheid breed wordt  geïnterpreteerd.  Fysieke taal, vormgeving en beeldtaal zijn voor de initiatiefnemers belangrijke en veelzeggende vormen van taal.

nieuws |