Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Lân fan taal op Europees podium.

Lân fan taal stond deze week als voorbeeldproject van LF2018 op de agenda van een internationale conferentie in Soraga, Italië, georganiseerd door de NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity).

Wybren Jorritsma was uitgenodigd om een presentatie te geven over de aanpak van Lân fan taal. Hij sprak over de economische kansen die Lân fan taal biedt met het oog op het groeiend aantal toeristen die op zoek zijn naar unieke lokale verhalen.

De aanpak van Lân fan taal viel in de smaak bij de pers en het publiek van vertegenwoordigers van andere Europese taalgemeenschappen. Met name de positieve boodschap (het vieren van meertaligheid) en de samenwerking waarbij professionele partijen en initiatiefnemers van onderop een breed festival neerzetten, werd goed ontvangen.

Dat bijzondere lokale talen in een meertalige aanpak een bloeiend bestaan kunnen hebben, liet ook het beroemde Guggenheim museum in Bilbao zien. Zij maakten bekend voortaan alle uitingen naast het Spaans en Engels ook structureel in het Baskisch vorm te geven. En waar het Baskisch prima te begrijpen is voor Spaanstaligen, komt het Spaans te vervallen.

Na afloop zijn er afspraken gemaakt om komend jaar een internationale conferentie van de NPLD binnen Lân fan taal te organiseren. En mr. Sixto Molina van de Raad van Europa voor het Europese Handvest van Regionale of Minderheidstalen, liet weten komend jaar een congres binnen Lân fan taal te willen organiseren.

Foto: Wybren Jorritsma met de grote baas Sixto Molina in Italië.