Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Elf extra mienskipsprojecten Lân fan taal.

In de tweede subsidieronde van Lân fan taal zijn elf meertalige mienskipsprojecten gehonoreerd. Ze worden daarmee opgenomen in het open programma van Lân fan taal. In de afgelopen periode hebben 25 projecten een aanvraag gedaan. Er zijn zeven grotere projecten gehonoreerd. Vier kleine projecten ontvangen een subsidie.

Op de vluchtelingenschool Master Amiko in Sneek leren vluchtelingen met behulp van gebarentaal communiceren. Leerlingen kunnen zo sneller de Nederlandse taal leren. De viertalige (Nederlands, Fries, Liwwadders en Duits) literaire-theatrale wandeling De Wuttelhaven del vertelt het verhaal van de oorlogsroman van Steven H.P. de Jong. Bij het project Fier dyn Frije taal worden op 14 scholen in Fryslân dichtworkshops georganiseerd. Us Buorman yn Tallinn is een theaterproject van Stichting HOMSK Theater waarin de verhalen van Friezen en mede-Europeanen centraal staan. De voorstelling is te zien op meerdere festivals in de gehele provincie. ‘De profylfoto fan Klaas’ is een muzikale theaterproductie met als baken de kerktoren van Wommels. Cliënten van Talant maken deze voorstelling samen met een Zweeds koor, een muziekvereniging en diverse kunstenaars. Het project Lûd brengt geluidskunstenaars uit de hele wereld naar het bos van Rijs. Kunstkring Gaasterland organiseert deze expositie in augustus en september 2018. Taal, landschap en identiteit staat centraal bij het project Mooie Plaatsys. Met audiovisuele presentaties en een mobiele fotostudio wordt een tijdsdocument van het Bildt gemaakt.

In de categorie kleine projecten ontvangen vier projecten een subsidie. Er wordt een symposium over het schrijven in het Stadsfries georganiseerd. Het Jankfoddekoar Tuzen Triennen ontvangt een bijdrage voor haar jubileumtour. Ook een poëziemiddag in Balk en een taalsafari in Leeuwarden worden onderdeel van het programma.

Nieuwe subsidieronde
Vanaf 4 oktober 2017 tot en met 1 november 2017 kunnen initiatiefnemers van mienskipsprojecten weer een aanvraag indienen. Met de subsidie wil de provincie Fryslân vernieuwende projecten op het gebied van meertaligheid, taal en/of het Fries stimuleren. Elke kunstdiscipline en elke locatie in de provincie is toegestaan.

Meer informatie over de subsidieregeling