Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar city of literature programma met trefwoord 

Creative writing programme

Verschillende organisaties werken samen om schrijf- en vertaaltalent uit Fryslân extra kansen te bieden. Zo worden jonge schrijvers en journalisten opgeleid, auteurs en vertalers begeleid bij projecten en worden er (ver)taallessen aangeboden aan young professionals.

Love letters to Europe

Wij borduren graag voort op een gelijknamige installatie die deel uitmaakt van Edinburgh City of Literature, waarbij teksten worden omgezet naar projecties. Ook Leeuwarden-Fryslân heeft ruime ervaring met literaire (en meertalige) projecties, als onderdeel van Lân fan taal in 2018. De kennis van beide steden wordt gecombineerd tot een mooi, meertalig vervolg.

Boekeman

Boekeman strijkt als circus neer in een klas, dorp, wijk of festival. Bij dit meertalige project onderzoeken we (aan de hand van thema’s en met kunst als basis) hoe eigen verhalen een brug naar literatuur kunnen vormen. Centraal staat het respect voor en het ontsluiten van ieders moedertaal. Het resultaat: een lange lijn creatief schrijven […]

VIS

Vanaf 2022 zwemmen vissen vanuit de Waddenzee via de dan gerealiseerde vismigratierivier (de eerste ter wereld!) vrijelijk Nederland en – via de rivieren – Europa in. En vice versa. Een prachtige aanleiding voor een internationaal project waarbij schrijvers en vertalers mensen bezoeken die langs de migratieroute wonen. Een samenwerking met lokale kunstenaars en steden en […]

Residentieprogramma

Dit programma coördineert bestaande en ontwikkelt nieuwe initiatieven waarbij schrijvers en vertalers in contact komen met kunstenaars, kennisbanken, erfgoed en inwoners over de grens. Friese schrijvers en vertalers reizen uit en in Friesland (in steden en in de natuur) verwelkomen we hun collega’s uit andere landen. Speciale aandacht is er voor nieuwkomers in Nederland.

Story Valley

Fryslân als duurzame, creatieve hotspot waar literatuur, storytelling, (technische) innovatie en ambacht hand in hand gaan. Alles om talen en verhalen op een nieuwe manier te ontsluiten. De manieren om dat te doen zijn heel verschillend. Van schrijvershuisjes, opleidingen en een storytelling fonds tot activiteiten waarbij wordt gewerkt aan bijvoorbeeld podcasts en vlogs.

Blijf op de hoogte