Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
International residency programme.

Het residentieprogramma coördineert, faciliteert en brengt schrijvers in contact met lokale kunstenaars, kennisbanken, erfgoed en bevolking.

Verschillende organisaties in het literaire veld organiseren jaarlijks internationale uitwisselingsprogramma’s voor schrijvers: in de stad, maar ook in de provincie. Het residentieprogramma coördineert deze initiatieven, zodat er een centrale samenwerking ontstaat. Ook organiseert het programma nieuwe initiatieven. Daarnaast zorgt het programma voor samenwerking met de bestaande residentieprogramma’s van het Letterenfonds en de huidige Cities of Literature.

Locaties voor residenties zijn op dit moment:

  • Leeuwarden stad – locaties binnen het Lân fan taal, waar alle kenniscentra voor literatuur zich bevinden.
  • It Gysbert Japicxhûs in Bolsward, geboortehuis van de grondlegger van de Friese taal en literatuur.
  • Skriuwersarkje, cottage in natuurgebied Alde Feanen.

Residenties worden gekoppeld aan vertalers en vice versa. Dit betekent dat vertalers nauw samenwerken met buitenlandse schrijvers die hier resideren, maar ook dat zij zelf onderdeel uitmaken van uitwisselingen naar het buitenland.