Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Creative writing programme.

Het Creative Writing Programme is een overkoepelend programma voor schrijftalent uit Fryslân. Het programma biedt schrijvers de mogelijkheid om zich binnen verschillende genres en op verschillende niveaus te ontwikkelen. Het Creative Writing Programme is bedoeld om een actief schrijversklimaat de vestigen, maar ook om talentvolle schrijvers de gelegenheid te geven zich verder te professionaliseren. Op dit moment zijn de volgende organisaties bereid de krachten te bundelen:

  • Productiehuis Explore the North begeleidt jonge auteurs en makers bij het uitvoeren en in de markt zetten van meertalige, literaire projecten met interdisciplinair karakter. Het productiehuis beschikt over een eigen podium (jaarlijks festival Explore the North) en een breed lokaal en internationaal netwerk van andere podia. Het productiehuis begeleidt jonge professionals in het schrijven van proza, poëzie, spoken word en de kunst van het essayistisch schrijven, maar ook bij multidisciplinair (samen)werken.
  • Tryater beschikt over een opleidingstraject voor talentvolle, Friestalige toneelschrijvers.
  • Meeuw Jonge Schrijvers is een vooropleiding literair schrijven, opgezet door productiehuis Explore the North en Meeuw Jonge Theatermakers. De cursus is voor jonge schrijvers tussen de 14 en 18 jaar oud en richt zich op het schrijven van proza, poëzie, spoken word en toneelteksten. Na de vooropleiding kunnen talenten doorstromen naar het productiehuis of een van de andere partners binnen het Creative Writing Programme.
  • New Noardic Wave is een mediaplatform voor schrijvers, regisseurs, vormgevers, componisten en producenten. Zij ondersteunen onder andere schrijvers bij scenarioschrijven en het maken van teksten voor mediaproducties.
  • Iepen Up organiseert maatschappelijke events en verzorgt wekelijks een talkshow rond maatschappelijke onderwerpen, waar ook altijd dichters en auteurs bij worden betrokken. Iepen Up gaat talentvolle journalisten opleiden, met een focus op literaire journalistiek.
  • Dichter bij Leeuwarden is een literair platform dat zich concentreert op de urban scene: zij bieden een podium, ontmoetingsplek, begeleiding en schrijfworkshops aan opkomend literair talent op het gebied van poëzie, rap en spoken word.
  • De Afûk en Tresoar zijn literaire kenniscentra die taallessen en cursussen creatief schrijven aanbieden in het Frysk.

Het Creative Writing Programme bundelt de verschillende literaire genres en expertises, en voegt daar in alle lagen het component vertalen aan toe. Literair vertalen en nauwe samenwerkingen tussen schrijvers en vertalers worden een essentieel onderdeel van het schrijversprogramma.

In het kader van kennisdeling en meertaligheid betrekken we het netwerk van City of Literature bij het geven van gastlessen, masterclasses en vertaalworkshops.