Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Boekeman – Eigen tekst als kans.

Boekeman is een fluïde, inclusief onderzoek naar taalverrijking door kunst. Het strijkt als circus neer in klas, dorp, wijk, doelgroep of festival. Dit meertalige project is kort (festival) of langlopend (school/wijk) en onderzoekt (art based) hoe eigen verhalen een brug naar literatuur zijn. Inspirators zetten een groep aan om eigen verhalen te vertellen of schrijven. De teksten worden door deelnemers met schrijvers verdiept naar literaire vormen. Deze krijgen een uitwerking in poëzie, boek, film, theater, spoken word. Boekeman heeft een vaste werkstructuur waarin rond een thema input uit de groep gehaald wordt en gemodificeerd naar nieuwe vorm. Deze structuur wordt verduurzaamd in een lange lijn creatief schrijven.

Voor jong en oud, laaggeletterd en hoogbegaafd, taalarm en taalrijk, nieuwkomer en oudgediende. Door vanuit betrokkenheid samen te werken naar een product waar men trots op is en dat over henzelf gaat is de verwachting dat de doelgroep empowerment ervaart en makkelijker de weg naar literatuur vindt. Het project brengt verschillende partners bijeen, zoals festivals, bibliotheken, scholen, schrijvers, Tryater, Keunstwurk, KEK, en productiehuis Explore the North.