Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Vertalen in Fryslân.

De provincie Fryslân stimuleert, samen met het Nederlands Letterenfonds en de Friese uitgevers nu al op tal van manieren de internationalisering van de literatuur in Fryslân.

kan gaan om uitwisselingen met andere minderheidstalen, maar ook vertalers van en naar het Fries worden met beurzen ondersteund. Daarnaast worden op de Buchmesse in Frankfurt jaarlijks tal van nieuwe Friestalige boeken onder de aandacht gebracht van internationale uitgevers en agenten. Leeuwarden zoekt als UNESCO City of Literature ook nadrukkelijk naar internationalisering van de literatuur in Fryslân en wil de bestaande regelingen verder uitbouwen.

Boeken fan Fryslân richt zich op de promotie van alle Friese boeken. Dat gebeurt met projecten als de Dichter van Fryslân, de Berneboekeambassadeur, de Sutelaksjes, maar ook door samen met Omrop Fryslân podcasts van Friese verhalen te maken.