Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Meertaligheid in Fryslân.

Door het Fries in (inter)nationale context te plaatsen wordt de schoonheid van de taal extra benadrukt, ook buiten de provinciegrenzen. We willen het Fries niet isoleren, maar juist laten horen in samenspel met de rest van de wereld. We willen mensen van overal het Fries laten ontdekken, met de taal laten werken en daarmee jonge generaties (die zich bij uitstek niet cultureel isoleren) doen beseffen dat meertaligheid zoals wij dat hier kennen bijzonder is. Belangrijk om op te merken is dat we het Fries niet alleen willen laten horen in samenspel met andere minderheidstalen, maar zeker ook met de ‘grote’ talen, om de ontsluiting te vergroten.

Dichter Tsead Bruinja, nu Dichter des Vaderlands, is een goed voorbeeld van iemand die het Fries ontsluit, in plaats van isoleert. Zijn uitingen zijn altijd meertalig, hij past zijn taalgebruik voortdurend aan. Voor een Fries publiek gebruikt hij het Fries, voor een Nederlandstalig publiek zet hij het Fries naast het Nederlands, zodat de mensen zijn gedichten kunnen begrijpen en tegelijkertijd het Fries leren kennen. Voor een internationaal publiek maakt hij een vertaalslag naar het Engels. Bruinja beweegt zich dynamisch tussen ‘zijn’ talen, en heeft dankzij zijn nieuwsgierige en communicatieve houding een stevige brug geslagen tussen verschillende taalgebieden. Dit is precies hoe Leeuwarden als UNESCO City of Literature wil omgaan met meertaligheid en het Fries.