Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Podia.

Festival Explore the North
Explore the North is een jaarlijks terugkerend festival voor literatuur en muziek, dat zich daarnaast heeft ontwikkeld tot een interdisciplinair productiehuis. Met partners uit binnen- en buitenland werkt Explore the North aan verschillende lokale en (inter)nationale projecten, met als rode draad literatuur, taal en meertaligheid. Een intensieve samenwerking met Lân fan taal heeft deze ontwikkeling mede mogelijk gemaakt in 2018.

Als productiehuis wil Explore (jonge) theatermakers, schrijvers, dichters, muzikanten en ander talent uit Fryslân en daarbuiten mogelijkheden bieden om zich vanuit Leeuwarden en Fryslân te ontwikkelen. Daarnaast geeft Explore the North – als legacy van Lân fan taal – voor de lange termijn een impuls aan het productieklimaat in Fryslân. Deze producties krijgen een plek binnen het festival in november, maar toeren ook door het hele land (en zelfs internationaal!).

Pier21
De verhalenavond van LF2018 (2018verhalen) die i.s.m. Tryater werd georganiseerd was een groot succes; honderden mensen in de hele provincie gingen van verhaal naar verhaal. Direct na afloop gingen er stemmen op voor een vervolg. En dat komt er. Deze verhalenavond wordt georganiseerd door Museumfederatie Fryslân en Stichting Pier21 en is onderdeel van het LF2028-programma.

De Bres
Theater De Bres is een podium voor cabaret, poëzie, (akoestische) muziek, kleinschalige theatervoorstellingen en is een onafhankelijk plek voor het maatschappelijk debat. Onder leiding van schrijver en muzikant Melvin van Eldik wordt er regelmatig een Leeuwarder Poëzie Middag georganiseerd.

De Culturele Onderneming
De Culturele Onderneming organiseert op het gebied van literatuur en cultuur vele lezingen en bijeenkomsten met schrijvers de Harmonie en in Tresoar.

Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen
De Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH) heeft als doel het organiseren van literaire activiteiten in Heerenveen.

Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland
Vijf tot zes keer per jaar nodigt de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland (SLAS) voor haar donateurs en belangstellend publiek actuele schrijvers uit voor interessante en interactieve lezingen en interviews.

Stichting Literaire Activiteiten Sneek
De literaire bijeenkomsten in Sneek worden georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek Sneek en boekhandel Van der Velde. Mede dankzij de steun van de sponsors en donateurs, is men in staat een veelzijdig programma aan te bieden.

The Awesome Book Club
Een leesclub voor en door boekliefhebbers, waarbij gezamenlijk een boek wordt besproken. The Awesome Book Club is een Young Adult Leesclub. Iedereen is welkom (ook als je al geen young adult meer bent). The Awesome Book Club bevindt zich op de eerste verdieping van de Bibliotheek Drachten.

Seewyn
Seewyn Kunsteducatie verzorgt kunstonderwijs in Waadhoeke en Harlingen.

Ateliers Majeur
Een netwerkorganisatie in Heerenveen die gelooft in de kracht van kunst én cultuur bij de vorming van kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen.

Akte2
Akte2 is het onderwijsbureau en projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek en Seewyn en richt zich op de reguliere en niet-reguliere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur binnen en buiten het werkgebied.

Heldere taal
Bibliotheek Leeuwarden, Bibliotheek Service Fryslân en Nivo Noord hebben samen een toneelvoorstelling ontwikkeld over laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid wordt bespreekbaar gemaakt door toegankelijk en ontwapenend theater.