Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Literaire organisaties.

Dichter fan Fryslân
Om het schrijven van Friestalige poëzie te stimuleren benoemt de Provincie Fryslân elke twee jaar een Dichter fan Fryslân, een poet laureate.

Stadskunstenaar van Leeuwarden
Vanaf 2020 benoemt de gemeente Leeuwarden een stadskunstenaar voor twee jaar. Deze krijgt de opdracht een tentoonstelling, activiteit en productie te ontwikkelen met het thema meertaligheid.

Rixt. Frysk Dichterskollektyf
Rixt, genoemd naar de Friese dichteres Rixt (ps. Hendrika Akke van Dorssen, 1887-1979) is een breed platform van Friese dichters. Ze schrijven en publiceren gedichten over actuele zaken in en buiten Fryslân. Ze tonen de actualiteit van de Friese poëzie aan een breed publiek.

Feandichter
Edwin de Groot is Feandichter. Een initiatief van de gemeente Heerenveen en de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen.

Dorpsdichter van de Gemeente Achtkarspelen
Arjan Hut is de komende twee jaar de dorpsdichter van de gemeente Achtkarspelen. Om het culturele en literaire leven te stimuleren heeft de gemeente Achtkarspelen sinds 2009 een dorpsdichter. Eerdere dorpsdichters waren Sytse van der Werf, Ate Grijpstra, Suzan Bosch en Meindert Talma.

Gemeentedichter van Smallingerland
De gemeentedichter van Smallingerland is Mark Spijkers. Hij is voormalig DongeraDichter (Stads- en streekdichter van Dongeradeel) en bekend onder de artiestennaam Graaf van Medwert en van zijn radioprogramma de SmachtWacht bij RTV NOF.

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân
Jankobus Seunnenga is op voordracht van de Stichting Streekdichter fan Noardeast-Fryslân door de gemeente Noardeast Fryslân benoemd voor de periode 2019-2021.

Poetry Circle
Poetry Circle is een landelijk platform voor schrijvende performers en performende schrijvers dat zinnenprikkelende performances en voorstellingen maakt voor theaters, festivals, huiskamers, boomhutten en andere plekken. Ook in Leeuwarden (Neushoorn) komen schrijvers samen om onder begeleiding hun vaardigheden aan te scherpen.

Dichterscollectief GAL
Het dichterscollectief, afkomstig uit de Groningen, Assen en Leeuwarden, schrijft en draagt voor, en organiseren samen de GAL-bijeenkomsten. GAL staat voor Groningen, Assen en Leeuwarden. De steden waar de drie initiatiefnemers van dit collectief, René Alberts, Bart van Mulkom en Henk Dillerop, woonachtig zijn. Een paar keer per jaar wordt er afwisselend in een van de drie steden een middag of avond georganiseerd.

Leeuwarder Collectief
Het Leeuwarder Collectief biedt een workshop aan voor het schrijven van raps. Gedurende de workshop wordt gekeken naar rijmschema’s, woordspelingen, flows en schrijfstrategieën. Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers een raptekst geschreven. Er bestaat daarnaast een workshop voor het schrijven en voordragen van poëzie.

It Skriuwersboun
Deze organisatie zet zich in voor het bevorderen van het literaire klimaat in Fryslân. It Skriuwersboun is vertegenwoordigd in het European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLT), organiseert bijeenkomsten voor leden, lezingen en voordrachten, zet geregeld discussies op en kent enkele werkgroepen, zoals die voor ‘Berneboekepraat’ en voor de schrijversweekeinden.

Gerben Rypma Stifting
De stichting heeft als doel het bijzondere werk van dichter en beeldend kunstenaar Gerben Rypma bekend en levend te houden en stimuleert culturele activiteiten in de regio.

Obe Postma Selskip
Het Obe Postma Selskip, opgericht in 2006, wil liefhebbers van het oeuvre van Postma verenigen. Tevens wil het Selskip de bestudering van zijn werk stimuleren en de uitgave van zijn werk bevorderen. Door middel van lezingen, tentoonstellingen en dergelijke stimuleert het Obe Postma Selskip een kritische receptie van het werk van Postma.

Stifting FLMD
Het uitgeven van Friestalig literair werk wordt steeds uitdagender. Om dat mede mogelijk te maken, draagt de Stifting FLMD financieel bij aan veel uitgaven. Daarnaast steunt de Stifting FLMD tal van vernieuwende en meer traditionele projecten. Na het afschaffen door de provincie van de Fedde Schurerprijs voor debuten, heeft de Stifting FLMD in 2014 de D.A. Tammingaprijs ingesteld. Sinds 2005 huurt de Stifting FLMD van It Fryske Gea in de periode april-september de Skriuwersarke op de Veenhoop, om schrijvers de gelegenheid te bieden in alle rust te werken.

It Simke Kloostermanlien
Het Simke Kloostermanlien beheert alle bezittingen die deze schrijfster heeft nagelaten. Dat betekent onder meer dat de stichting zorgdraagt voor het beheer van het vroegere huis van de auteur. De stichting heeft tevens het initiatief genomen voor het uitschrijven van een kinderboekenprijs, die het schrijven van Friestalige kinder- en jeugdliteratuur wil bevorderen. Daarnaast worden evenementen georganiseerd om het werk van Simke Kloosterman levend te houden.

It Gysbert Japicxhûs
Het Gysbert Japicxhûs is het geboortehuis van Gysbert Japicx. Dit huis is in 1979 aangekocht door de familie Holkema met het doel om van het huis een museum te maken. Het Gysbert Japicxhûs verzorgt de Fryske spreukekalinder, geeft boeken uit, verzorgt Friese lessen en maakte een Frysk fersepaad. Verder is er een museum over leven en werken Gysbert Japicx.

Stichting Poëzietableaus Ljouwert
In Leeuwarden kun je over poëzie lopen die is aangebracht op grote platen Belgisch hardsteen. De gedichten vormen samen een poëzieroute die door de stad loopt. Er wordt regelmatig aan dichters opdracht gegeven om een nieuw gedicht te maken voor een specifieke plek in de stad.