Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Educatie.

Rijksuniversiteit Groningen
‘Minorities & Multilingualism’ is een internationaal BA-programma aan de RUG over de politieke en historische aspecten van minderheden en multiculturalisme in combinatie met taalkunde en meertaligheid. De studie leidt op voor het groeiende aantal beroepen en posities waarin kennis van meertaligheid en multiculturaliteit van belang is.

Open Universiteit
Aan de Open Universiteit kan men een bachelor Algemene cultuurwetenschappen behalen. Specialisaties in letterkunde, cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis en filosofie zijn mogelijk. In Tresoar is het studiecentrum Leeuwarden gevestigd.

Volksuniversiteit & dbieb
Elk jaar is er een ruim aanbod van cursussen over literatuur, taal en zijn er cursussen voor creatief schrijven.

NHL Stenden hogeschool
Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid. Een van de doelen van het lectoraat is het verbeteren van het taalbewustzijn en de taalontwikkeling- en houding van leerlingen en scholen. De verschillende projecten richten zich op leerlingen van verschillende leeftijden, van jonge kinderen tot HBO-niveau.

KEK
KEK bouwt met scholen, cultuurinstellingen, kunstenaars en taalinstellingen uit heel Fryslân aan betekenisvolle kunst-, cultuur- en taaleducatie. De missie is dat alle kinderen in Fryslân zich ontwikkelen tot nieuwsgierige, taalsterke, creatieve volwassenen met weet van hun eigen verhaal, aangesloten vanuit hun eigen culturele omgeving, met oog en oor voor anderen, in deze complexe wereld.

KEK is een landelijke regeling geïnitieerd door Rijksoverheid en wordt gefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie en Provincie Fryslân.