Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Leeuwarden en Fryslân als basis voor kunst en literatuur.

Er schuilt schoonheid en artistieke waarde in de perifere eigenschappen van Noord-Nederland en Fryslân in het bijzonder. De gemeenschapszin, de ruimtelijkheid van het landschap, de leegte en de nog altijd zichtbare agrarische cultuur zijn kenmerkend. Dit is wat het Noorden ‘exotisch’ maakt voor stedelingen en mensen uit het buitenland.

Tegelijkertijd geeft het ruimtelijke landschap in figuurlijke zin ruimte aan schrijvers en kunstenaars – lokaal en (inter)nationaal – om te reflecteren op de maatschappij en de toekomst. Als tegenhanger van de stedelijke cultuur, die eveneens belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen adresseert, is Fryslân een plek waar nieuwe perspectieven een kans krijgen.

De noordelijke cultuur stelt lokale schrijvers voor interessante vragen: op welke manier voel ik mij verbonden met het Noorden (of niet!), en hoe verhoud ik me daarmee tot de buitenwereld? Hoe geef ik daar vorm aan? Zeker nu LF2018 heeft plaatsgevonden, willen we blijven laten zien en horen dat schrijvers en kunstenaars uit het Noorden uitermate geëngageerd zijn en zich volop bezighouden met maatschappelijke ontwikkelingen (en daar een mening over hebben).

De noordelijke cultuur is onderscheidend, een onuitputtelijke bron van onderzoek en inspiratie voor schrijvers, kunstenaars én publiek. Dat is waarom we de noordelijke cultuur koesteren, ontwikkelen en promoten als grondgebied voor artistiek hoogwaardig werk.