Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Lân fan taal/LF2018: een nieuw begin.

Leeuwarden en Fryslân hebben zich op grootse wijze kunnen manifesteren in 2018, toen Leeuwarden als Cultural Capital of Europe de culturele rijkdom van zowel stad als provincie stevig op de kaart zette. Het literaire en taalkundige veld verenigde zich in het Lân fan taal en op het Oldehoofsterkerkhof verrees taalpaviljoen OBE, een permanent bezoekerscentrum.

Lân fan taal heeft met succes de aandacht weten te vestigen op de capaciteit en innovatieve kracht van Fryslân als meertalige provincie. Inclusiviteit speelde daarbij een grote rol: taal en literatuur bleken een verbindende factor voor inwoners, kunstenaars en bezoekers vanuit de hele wereld. Iedereen heeft een verhaal.

Meertalig productiehuis Explore the North, de schrijfopleiding Meeuw Jonge Schrijvers, het rondreizende literatuurfestival de Taalkaravaan en Sichtberens: het zijn een paar voorbeelden van succesvolle en duurzame initiatieven die zonder Lân fan taal niet hadden kunnen ontstaan. Lân fan taal was het succesvolle begin van iets groters. Er is veel draagvlak onder schrijvers, makers, instituten en publiek om de literatuur naar een hoger plan te tillen, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Leeuwarden en Fryslân hebben de wereld veel te bieden op het gebied van literatuur en staan in de startblokken om de in 2018 omgeploegde grond te gaan bewerken.