Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Het belang van meertaligheid.

Europese landen zijn in de afgelopen decennia van een- of tweetalige naar veeltalige landen geëvolueerd, maar de schotten tussen taalgemeenschappen zijn in de meeste gevallen niet meegegroeid in die ontwikkeling.

“Er is te weinig kennis van elkaars cultuur, te weinig belangstelling en goesting om elkaars taal te leren. Het is een opmerkelijke paradox: onze maatschappij heeft alle instrumenten in handen voor een échte globale wereld, waarin intercultureel contact alleen maar een verrijking kan zijn. En toch hebben we de grootste moeite om elkaars taal en dus cultuur te beheersen.

De beheersing van taal is belangrijker dan ooit en wordt algemeen erkend als een belangrijke sleutel voor wie zich een toekomst wil verwerven in een gemeenschap. Dat geldt zowel voor mensen die geboren werden in die gemeenschap als voor wie pas later in die gemeenschap opgenomen wordt.

(…)

De nood aan meertaligheid wordt almaar groter, al was het maar omdat de thuistaal vaak verschilt van de bestuurstaal of de cultuurtaal. En onze gemeenschap wordt ook met de dag diverser. Elkaar begrijpen is dus onmisbaar als we die gemeenschap duurzaam en efficiënt willen maken. Waar vroeger de breuklijn meer lag tussen dialect en standaardtaal, legt die zich nu vaker tussen talen. Onze mobiliteit wordt bovendien groter, dus de kans dat we ons moeten bedienen van een taal die niet onze moedertaal is, wordt met de dag groter.”


Uit de inleiding van Jan Hautekiet bij het symposium ‘MEERtaligheid dan OOIT’ van de Universiteit Leuven, 2017.

Door maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering en (im)migratie wordt meertaligheid voor meer en meer mensen belangrijk. Makers in de kunsten – zonder uitzondering in het bezit van een pioniersgeest – zien dit ook en maken meertaligheid steeds vaker onderdeel van hun werk.

Tweetaligheid is voor de meeste Friezen al lang een vanzelfsprekendheid. Het Fries is wat deze provincie een essentiële, onderscheidende culturele identiteit meegeeft. Maar er wordt ook volop Nederlands gesproken, en met name jongeren vermengen deze twee talen nog weer met het Engels. Daarnaast wonen er ook in Fryslân natuurlijk veel mensen met een andere culturele achtergrond, en bijhorende taal. Hierdoor is in Fryslân veel kennis en ervaring aanwezig ten aanzien van meertaligheid, ook in de literatuur.