Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Fryslân als smeltkroes voor disciplines: een rijke popcultuur.

In Leeuwarden en Fryslân roert zich een nieuwe generatie schrijvers en kunstenaars. Meertaligheid is voor hen een vanzelfsprekendheid, net als interdisciplinair werken.

Schrijven is steeds vaker een publieke activiteit, performance-gericht, en verweven met andere artistieke genres. Jonge makers houden zich veel bezig met het produceren van teksten in allerlei vormen. Afkomstig van de Minerva Academie voor Popcultuur, creatieve opleidingen van de NHL en actief bij de verschillende creatieve hotspots die Leeuwarden en de provincie rijk is, hebben zij een rijke popcultuur gecreëerd.

Anders dan in universiteitssteden, komt de literatuur hier ‘van de straat’. Spoken word en poëzie steken op onverwachte plekken de kop op, vaak in combinatie met beeld in de publieke ruimte (graffiti-kunst en landschapsprojecten), theater (literaire performances), muziek (poetry dubs) of media-artprojecten. Literatuur is hier niet alleen meertalig, maar ook multidisciplinair: het gaat in alle opzichten de dialoog aan.