Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Studium Generale Lezing Piet Hagen: De revolutie van Pieter Jelles Troelstra.

Friesland leverde Nederlands zowel revolutionaire als anti-revolutionaire politici. SDAP-voorman Troelstra beweerde dat de Friese dichter Pieter Jelles en de revolutionaire politicus Troelstra uit hetzelfde hout gesneden waren.

De werkgroep Studium Generale wijdt een drietal lezingen aan revoluties in Friesland. Dit is de tweede. Op 6 maart spreekt Yme Kuiper over de Friese patriotten in de jaren 1780, en op 20 maart is het woord aan Huub Mous over de culturele revolutie in de jaren zestig in Friesland. Meer informatie …

Meer informatieSchatkamer van de Friese cultuur